Dodatek elektryczny

Dopłaty do prądu w 2022 roku
Aby otrzymać dodatek elektryczny, trzeba spełnić dwa podstawowe warunki:
 • Beneficjentem może być każde gospodarstwo domowe, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd – pompa ciepła, bojler lub piec akumulacyjny.
 • Niezbędne jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Kto nie otrzyma dopłaty do prądu 2022?
Dopłaty do ogrzewania prądem nie otrzymają gospodarstwa, które:
 • korzystają z fotowoltaiki,
 • mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek energetyczny węglowy lub do innych źródeł ciepła.
Brane będą pod uwagę zgłoszenia lub wpisy do CEEB dokonane do 11 sierpnia 2022 r.
Późniejsza data może być zaakceptowana tylko wówczas, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości zgłaszane jest po raz pierwszy
 • 1000 zł – otrzymają osoby, które do ogrzewania domu wykorzystują urządzenia na prąd pompy ciepła, bojlery, piece akumulacyjne,
 • 1500 zł – gdy roczne zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło ponad 5000 kWh.
Wniosek o dopłatę do energii elektrycznej należy złożyć między 1 grudnia 2022, a 1 lutego 2023 r.
Jak złożyć wniosek?
Są dwie opcje:
1. wydrukowany i wypełniony formularz można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120
2. złożyć go za pośrednictwem Internetu. Aby złożyć wniosek o dodatek elektryczny przez internet, należy mieć Profil zaufany. Kolejne czynności, które trzeba wykonać:
 • Zalogować się do portalu e-PUAP,
 • Z katalogu spraw wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
 • Wybrać odpowiedni urząd i rodzaj pisma,
 • Załączyć pobrany przez internet i wypełniony wniosek,
 • Złożyć podpis elektroniczny i wysłać wniosek.