Kontakt IOD

Funkcję Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pełni Justyna Kuryło.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: iod@gops-zamosc.pl