Żywność w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Żywność dla mieszkańców Gminy Zamość - posiadających stosowne skierowania. Informujemy, że od 12 czerwca 2024r. rozpoczyna się wydawanie żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zamościu. Adres siedziby: PKPS Zamość,…

Czytaj dalejŻywność w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024r. Gmina Zamość przystąpiła do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024r. W ramach środków z Funduszu Solidarnościowego otrzymanych…

Czytaj dalej

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024r.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja…

Czytaj dalejPROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024r.

Informacja o zmianach zasad dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujące warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Osoby…

Czytaj dalejInformacja o zmianach zasad dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (mężczyznom) z terenu Gminy Zamość

Zamość, 23.11.2023 r. PS.2201.3.1.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy w Zamościu z siedzibą przy ul. Szczebrzeskiej 120; 22-400 Zamość reprezentowanym przez: P. Marzena Bosowska 2.…

Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (mężczyznom) z terenu Gminy Zamość