Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,…

Czytaj dalejNabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać od 15 sierpnia 2023r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość pokój nr 12, piętro I, od…

Czytaj dalejInformacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Informacja dotycząca ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024: zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach w przypadku dochodów innych niż podlegające opodatkowaniu…

Czytaj dalejInformacja dotycząca ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/ 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 trwający od…

Czytaj dalejINFORMACJA DOTYCZĄCA USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/ 2024

Bon żłobkowy

Rada Gminy Zamość w dniu 29 marca 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia „Bon Żłobkowy”. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku…

Czytaj dalejBon żłobkowy

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023r.

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu przystąpił do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”…

Czytaj dalejDOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023r.

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023r.

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023r.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu przystąpił do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i…

Czytaj dalejDOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023r.