Żywność w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Żywność dla mieszkańców Gminy Zamość – posiadających stosowne skierowania.
Informujemy, że od 12 czerwca 2024r. rozpoczyna się wydawanie żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zamościu.
Adres siedziby: PKPS Zamość, ul. Karola Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość.
Żywność w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.