Karta Dużej Rodziny

Osoby posiadające elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły wyświetlać je w aplikacji mKDR tylko do końca czerwca 2021r. Od lipca aplikacja nie będzie już działać.

Zmianę tę oraz szereg innych wprowadza nowelizacja ustawy z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z jej zapisami od 9 czerwca 2021r. wszystkie aktywne Karty uzyskują formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy ma Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu formach) – będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Czym jest mObywatel?

To cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji:

 • bezpiecznie pobierasz i okazujesz swoje dane,

 • realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL,

 • przechowujesz potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,

 • potwierdzasz nabyte uprawnienia kierowcy,

 • sprawdzasz swoje punkty karne,

 • okazujesz i sprawdzasz dane swojego samochodu,

 • korzystasz z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Jak dodać Kartę Dużej Rodziny do mObywatela?

 1. Upewnij się, że Twoja fizyczna Karta Dużej Rodziny jest ważna.
  PS. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny sprawdź, jak i gdzie złożyć odpowiedni wniosek
 2. Pobierz lub zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Znajdziesz ją w App Store lub w Google Play.
  1. Android: aplikacja mObywatel 3.0.2 (18.106) lub nowsza.
  2. IOS: aplikacja mObywatel 2.2.3 lub nowsza

    

 3. Uruchom aplikację mObywatel.
 1. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).

   

 2. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
 3. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
 4. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?

Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu zaufanego lub innej metody identyfikacji.

Nie: przejdź do kolejnego punktu.

 

 1. Sprawdź, czy Twoja karta została wyświetlona prawidłowo.

Nowa wysokość opłat

Wydanie Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 10 zł, w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej. Ta sama opłata ma obowiązywać przy wydaniu duplikatu karty.