Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu

ul. Szczebrzeska 120

22-400 Zamość
telefon: 84 638 20 17
               84 638 52 01

e-mail: poczta@gops-zamosc.pl