You are currently viewing INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

Obsługą wniosków i wypłat świadczeń dla obywateli Ukrainy zgodnych z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz. 583) zamieszkujących na terenie Gminy Zamość zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 84 638-20-17 oraz w siedzibie ośrodka.

Wnioski o pomoc finansową a także rzeczową są dostępne w siedzibie ośrodka oraz na stronach internetowych: gops-zamosc.pl, https://gopszamosc.bip.lubelskie.pl/

Przysługujące świadczenia:

    1. Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł

Jednorazowe świadczenie 300 zł może otrzymać obywatel Ukrainy przebywający w Polsce, którego:

  1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który
  2. został wpisany do rejestru PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski od
24 lutego 2022 r.

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO)

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ