refundacja podatku VAT za paliwa gazowe do 30 czerwca 2024 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła refundacja podatku VAT przysługuje również za paliwa gazowe dostarczone w 2024 r. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

  • do dnia 30-09-2024 roku – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych

  • po dniu 30-09-2024 roku – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, parter, sala obsługi oraz pod numerem tel. 84 638 20 17 wew. 14, 16, 17, 18