You are currently viewing KARTA DUŻEJ RODZINY – Komu przysługuje:

KARTA DUŻEJ RODZINY – Komu przysługuje:

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu rodziny. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Składając wniosek należy wykazać wszystkie dzieci (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania).

 

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne