You are currently viewing Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji przez Wójta Gminy Zamość

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji przez Wójta Gminy Zamość

Interesantów w sprawie

skarg, wniosków i petycji przyjmuje

Wójt Gminy Zamość w każdy

wtorek w godz. 8.00 – 15.45