PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – edycja 2024r.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

edycja 2024r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI 395 480,52 ZŁ.

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI 395 480,52 ZŁ.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia

Adresatami Programu są:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429).

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120, pod numerem telefonu 84 6382017 lub 506394116

 

asystent osobisty