INFORMACJA Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu informuje, iż w dniu 30 października 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Szczegółowe informacje dot. Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 znajdziesz  tutaj.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców gminy Zamość o kontakt z tut. Ośrodkiem w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie (tel. 506 394 051/ poczta@gops-zamosc.pl).

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu gminnego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 14 listopada 2023 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu.

UWAGA!!! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług w ramach Programu!