Informacja dot. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu w partnerstwie z LOO PCK w Lublinie realizuje ,,Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2021 Plus”. Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących.

Zapisy w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021 Plus” będą trwały od dnia 01.12.2022 do dnia 30.12.2022 roku.

Skierowania do paczek żywnościowych dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość w godzinach pracy: tj. poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 84-638-20-17, lub 506 394 051.

Wsparcie dotyczy osób spełniających kryteria określone w art. 7 o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż:

– 1 707,20 złotych dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1 320,00 złotych dla osoby w rodzinie.

 

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 Plus obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 9,2 kg, w tym:
Artykuły warzywne i owocowe:
1) powidła śliwkowe – 0,3 kg,
2) makaron jajeczny świderki – 2 kg,
3) mleko UHT 2 l,
4) szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg,
5) cukier biały 2 kg,
6) olej rzepakowy 2 l.

Zakładany okres dystrybucji artykułów 02.2023 – 08.2023 r za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu przy ul. Świętego Piątka 24.