Komunikat w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024

Uprzejmie informujemy, że w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 wyniesie 2988,00 zł.

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2988,00 zł nastąpi z urzędu, poprzez zmianę dotychczasowych decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie.