ZMIANA OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 marca 2023 r. zmianie ulega wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Opłata wynosi 13 zł.

Ponadto od 1 marca 2023 r. wydanie drugiej (dodatkowej) Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł.