Informacja o dyżurach pracowników socjalnych

Dyżury  telefoniczne do godziny 19:00.

W związku z epidemią COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu wprowadza dyżury pracowników socjalnych

w godzinach: 7:30 – 19:00 pod numerami telefonów:

(84) 638-20-17,

 506-394-179,

 506-394-116.

Pracownicy socjalni pełniący dyżury udzielą niezbędnych informacji w związku
z zaistniałą sytuacją.

Jednocześnie informujemy, że specjalistycznego poradnictwa w tym psychologicznego dla osób objętych kwarantanną świadczą:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, tel. 84 687 29 58

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 19:00, tel. 517 403 129 – dyżur psychologa

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu