You are currently viewing INFORMACJA O WYPŁACIE DODATKU WĘGLOWEGO

INFORMACJA O WYPŁACIE DODATKU WĘGLOWEGO

UWAGA! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu informuje, że w związku z nowelizacją przepisów o dodatku węglowym wydłużony zostanie okres rozpatrywania wniosków do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Niezwłocznie po otrzymaniu środków z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowane będą wypłaty.