Pomoc udzielona w porę może uratować czyjeś życie – widzisz, reaguj, zadzwoń !!!

MIESZKAŃCY GMINY ZAMOŚĆ

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób bezdomnych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu zwracają się z apelem do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy i poinformowanie właściwych służb:

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120,
22 – 400 Zamość

w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

pod numerem telefonu:

tel. 84 638 20 17 – sekretariat

tel. 506 394 179 – pracownicy socjalni

w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy należy dzwonić na numer telefonu:

– Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2, 22-400 Zamość,
tel. 47 815 14 17

Telefon Alarmowy (bezpłatny): 112

– Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie – ul. Ogrodowa 14, 22 -460 Szczebrzeszyn, tel. 84 687 29 58

Osoby bezdomne wymagające pomocy i wsparcia mogą zgłaszać się do:

– Schroniska dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Wołyńska 69, 22-100 Chełm tel. tel.82 563 01 12

– Stowarzyszenia MONAR- Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie
ul. Kąpieliskowa 28 22-100 Chełm tel. 512 026 291