Zestawienie ofert na usługi społeczne na rok 2018

PS. 2201.1.3.2017                                                                              Zamość 24.10.2017 r.

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 2017 poz. 1579) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu informuje, iż zamierzał przeznaczyć na całość zamówienia 526.800,00 złotych, a termin wykonania to okres od 01.01.2018-31.12.2018 r.

Zestawienie ofert, które wpłynęły na OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE w zakresie usług opiekuńczych na rok 2018 do dn. 24.10.2017r. do godz.10.00:

1.  Oferta (Nr 1) Medis24 Sp. z o.o., ul. Żelazna 67 lok.13; 00-871 Warszawa
całość zamówienia: 511.545,00
2. Oferta (Nr 2) Pomoc Społeczna im. Matki Teresy, ul. Żeromskiego 22/1, 22-400 Zamość
całość zamówienia: 564.470,00
3. Oferta (Nr 3) MARMED Sp z o.o.  ul. Jęczmienna 4 , 15-171 Białystok
całość zamówienia: 499.180,80