You are currently viewing Przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Zamość są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamosciu ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14.00